Mgr. Karel Kupec
Fyzioterapeut


Rezervujte si svůj termín s Karlem!


V oblasti fyzioterapie a rehabilitace pracuji od roku 2010. Jsem absolventem 3. Lékařské fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Specializuji se na práci s dospělými i dětskými sportovci a ambulantními pacienty s chronickými obtížemi, po zraněních a operacích.

Přistupuji ke každému klientovi individuálně a terapii volím podle jeho možností a požadavků. Ve své terapii uplatňuji vývojovou kineziologii a Dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře, v níž jsem certifikovaný DNS terapeut, kinesiotaping, sportovní fixační taping a v neposlední řadě mobilizace a měkké techniky.

Důležitá je pro mne kvalita pohybu a vědomá aplikace naučených pohybových stereotypů do každodenního i sportovního pohybového chování.

Vždy je zde prostor pro zlepšení a věřím, že naše společná spolupráce přinese kýžené výsledky.

Specializace

  • dospělí i dětští sportovci
  • akutní i chronické bolesti
  • fyzioterapie po zraněních, operacích


Praxe a Vzdělání

  • absolvent 3. Lékařské fakulty univerzity Karlovy a Fakulty tělesné výchovy a sportu
  • praxe v oboru od r. 2010
kupec.k@email.cz