Petra Koulová
Dětská fyzioterapeutka


Rezervujte si svůj termín s Petrou!


Praxe

AZDD Praha 7 (ambulantní zařízení dětí a dorostu) | 1992 - 1994 Rehabilitace dětí

Poliklinika Praha 4 - Modřany I 1994–1998 Rehabilitace dětí

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) - Dětské centrum I 2002–2021 Rehabilitace kojenců, práce s JIP pacienty, sledování psychomotorického vývoje, edukace adoptivních rodičů v kurzech, edukace personálu, Vojtova terapie, handling, Bobath koncept, jóga terapie, senzomotorika a další  

Vzdělání

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapie
2006 - dosud

Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie – odbornost specialisty Odborný fyzioterapeut
2015

Studium specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie

IPVZ katedra fyziatre, rehabilitace I 2011–2014 

SZŠ

1988–1992 | Praha 

RL Corpus
Metoda V. Vojty - 360 hodin | 1994 - 1997 Olomouc

Diagnostika terapie funkčních poruch, 180 hodin, 
 2011 – 2013  | Praha - V. Verchozinová 

Bazální stimulace
2009 – 2011 | Praha

Synergická reflexní terapie  
2009 – 2010

Základní kurz Spiral dynamik
2009 | Praha 

Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou L. Mojžíšové 
2006

Kurz dětské jógy  
2003

Kojenecké masáže
2002

… a dále desítky jednodenních kurzů v rámci povinného vzdělávání ve FTN (jeden den v měsíci) - senzomotorika, taping, Bobath koncept, DNS, podologie, masážní techniky aj.petrak@mint-terapie.cz