Bsc. Tereza Lavingerová
Sportovní fyzioterapeut

Kouzlo fyzioterapie vidím v tom, jak může pomoci člověku žít svůj život naplno, bez omezení a bolestí pohybového aparátu.


Rezervujte si svůj termín s Terezou!


Každý z nás máme jiné denní aktivity, žijeme trochu odlišný život a máme jiné představy o tom, čeho bychom chtěli terapií docílit. Věřím, že stanovených cílů se nejlépe dosahuje díky aktivní spolupráci terapeuta a klienta. 

Díky svým sportovním zájmům a praxi tvoří velkou část mých klientů aktivní lidé a profesionální sportovci. Při terapiích volím vždy kombinaci různých technik od manuální terapie, kompenzačního a stabilizačního cvičení až po funkční cvičení. Hlavní částí mé terapie je aktivní terapie, kde kladu důraz na správné provedení cviků.

Své praktické dovednosti stále rozvíjím, abych mohla svým pacientům nabídnout co nejefektivnější postupy. V rámci magisterského studia na univerzitě ve Švédském Östersundu studuji obor Optimalizace výkonnosti u elitních sportovců, spolupracuji se sportovními kluby a také s Karlovou Univerzitou na praktické výuce studentů při klinických praxích.

Praxe

Centrum Léčby Pohybového Aparátu s.r.o. | 2020- dosud Fyzioterapeut 

Český Národní Tým Rugby U18 | 2021 – dosud Fyzioterapeut

Vzdělání                                                                                                                                                                                                       

Fontys University of Applied Sciences - Eindhoven, The Netherlands
Fyzioterapie Bakalářský titul | 2016-2020

Mid Sweden University – Östersund, Sweden 
Optimalizace výkonnosti u elitních sportovců – Postgraduální vzdělání | 2021 - dosud

Rehaspring
Poporodní diastáza
Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy (dvoudílný kurz certifikovaný MZČR)

Škola tejpování , Praha
Kurz kinesio tejpování

BTL zdravotnická technika, a.s.
Kurz rázová vlna a laser

Fyziokurzy
Mulligan koncept mobilizace - dolní kvadrant

Omniathlete course 
Modul 1-4: Zvyšování výkonu a prevence zranění ve vrcholovém a výkonnostním sportu za pomocí objektivních metodik


tereza@mint-terapie.cz