Mgr. Jitka Ludvíčková


Mgr. Jitka Ludvíčková
Ergoterapeutka a co-founder

V MINT terapie se věnuji ergoterapii pro děti a terapeutickým masážím. Ve své praxi uplatňuji celostní přístup ke klientům a citlivě pracuji na zlepšení kvality jejich života.

Mým cílem je své klienty vést k co možná největší míře soběstačnosti a životní pohodě napříč činnostmi, které dennodenně provádí. V současné chvíli se ve své praxi zaměřuji na obtíže s příjmem potravy u dětí v projektu Škola papání.

Často se setkávám s domněnkou, že hlavní náplní mé práce je měnit dětem jídelníček. A velmi často opravdu jídelníček dětí, které ke mně přichází, vypadá děsivě. Když se ale poté s rodiči snažíme dopátrat příčiny nevhodného stravování, často u dětí nacházíme původ právě v odmítání jídla. Děti jsou schopné svým chováním rodiče zahnat do kouta. Ti se poté mohou po přečtení všech zásad zdravého dětského stravování cítit velmi špatně. Co jim už ale často nikdo neporadí je to, jak „vhodné jídlo“ do dítěte dostat. Zjednodušeně lze tedy říct, že problém není co, ale jak. A s tímto „jak“ pak rodičům pomáhám nejčastěji.

Když za mnou přijdete do ordinace, nejprve si promluvíme o vašich obtížích a domluvíme se, jakou formou spolu budeme spolupracovat. Věřím, že není vždy nutné začínat s terapií. Proto nabízím více možností spolupráce. Někdy se s klienty shodneme na jednorázové intervenci, nebo pokračujeme formou pravidelných konzultací. Pokud se společně přeci jen domluvíme na terapii, je možné pracovat v intenzivní formě (několikrát týdně) nebo v méně intenzivní formě podle potřeby. 

Kromě terapeutické činnosti se věnuji také lektorování v oblastech příjmu potravy. 

Vzdělání

University of Northampton (Velká Británie)
Obor Advanced Professional Practice in Occupational Therapy, Mgr. studium I 2016-18

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor ergoterapie, Bc. studium I 2013-16

Kurzy

SOS (sekvenčně-orálně-senzorický) přístup ke krmení

Pomoc dětem při přechodu ze sondy

Krmení dětí se závažnými poruchami vývoje

Dítě s gastroezofageálním refluxem

Krmení dětí 6 až 16 měsíců

Senzorická integrace – M1

Psychoterapeutické dovedností pro pomáhající profese

Kojenecké masáže

Rekondiční a sportovní masáže