Mgr. Lucie Bradová


Mgr. Lucie Bradová
Psycholog

Věnuji se psychoterapii s prvky muzikoterapie a vedu psychologické konzultace v rámci Školy papání. Baví mě hledat a objevovat, jak lidé okolo mě hledí na svět.

Jak je podpořit, aby mohli vyjádřit to, co považují za důležité a také, jak spolu můžeme i přes různé handicapy komunikovat.

V rámci psychologických konzultací, spojených se Školou papání, se společně zaměříme na to, co lze od programu očekávat, jak můžete své dítě, a v neposlední řadě také sebe, podpořit, aby následující období bylo co nejefektivnější.

V psychoterapii s prvky muzikoterapie se věnuji převážně dětem, které často prožívají úzkost, obtížně zvládají změny nebo je pro ně náročné komunikovat či spolupracovat s druhými. Kromě prvků muzikoterapie ráda pracuji také s terapeutickým využitím hry, pískovištěm, výtvarnými technikami nebo pohybem. Náplň hodiny vždy přizpůsobuji potřebám daného člověka. V terapii nevytváříme (hudební, výtvarné ani pohybové) krásno. Vytváříme dobrý pocit ze sebe sama.

Působila jsem jako psycholog ve zdravotnictví i ve školství. Kromě této profese jsem pracovala také jako učitelka v umělecké mateřské školce nebo jako osobní asistent lidí s tělesným a mentálním handicapem.

Má práce je supervidovaná pod vedením PhDr. Evy Tošnerové (psychologie, psychoterapie) a Mgr. et Mgr. Jitky Pejřimovské, PhD. (muzikoterapie).

Jsem členem Muzikoterapeutického institutu ČR a kandidujícím členem České asociace pro psychoterapii.


Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Obor Psychologie, Mgr. studium | 2015-2017

Obor Psychologie, Bc. studium | 2012-2015

Psychoterapeutický výcvik (daseinsanalýza) | 2012 – stále probíhá

Muzikoterapeutický institut ČR

Výcvik v Systémové muzikoterapii | 2018 – stále probíhá