Děti


Děti

Fyzioterapie pro děti 

Fyzioterapie je určena kojencům od 3 měsíců věku až po mladistvé do 18 let.
Pomůžeme vám při:

 • obtížích v kontextu předčasného porodu
 • opoždění v motorickém vývoji 
 • neurologických vadách
 • hypermobilitě
 • skolióze a dalších strukturálních deformitách
 • stavy po operacích nebo zraněních
 • plochonoží
 • vadném držení těla


Pro děti diagnostikované konkrétní poruchou je pravidelná fyzioterapie velice důležitá. Je cestou, jak problémy dlouhodobě kompenzovat a vyhnout se tak komplikacím v budoucnu. 

I pro děti bez obtíží, ale aktivně sportující, je terapie vhodná ke sledování optimálního vývoje, edukaci a prevenci zranění.

Zhodnocení optimálního psychomotorického vývoje

Může se vám zdát, že pohybové chování a vývoj vašeho dítěte je odlišný od toho, který znáte u sourozence nebo jiných dětí stejného věku. 

Cílem tohoto vyšetření je zhodnocení, zda se jedná o odchylku, která je třeba řešit terapií, a nabídnutí konkrétních praktických rad a tipů.


Ergoterapie pro děti

Ergoterapie se zabývá zlepšením nebo udržením funkčních schopností dítěte.

 • Soběstačnost v denních aktivitách (oblékání, hygiena, sebe-sycení)
 • Hrubá a jemná motorika
 • Grafomotorika
 • Školní dovednosti
 • Management spánku

Ergoterapie zabývá se opožděním nebo limitacemi ve vývoji, dovednostmi v oblastech jemné motoriky, kognitivními funkcemi, sociálním zapojením a sebeobslužnými činnostmi. Tyto oblasti dohromady vedou dítě k soběstačnosti a ke kvalitnímu životu.

Ergoterapie využívá pro dítě nejpřirozenější činnost – hru.


Fyzioterapie a ergoterapie jde ruku v ruce. Jitka a Farah mají možnost se na dítě podívat společně, přitom  z každá z pohledu svého oboru. Poté jsou navrhnou nejlepší možný  terapeutický plán, který citlivým způsobem zlepšuje kvalitu života dítěte a jeho rodiny. 

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o fyzioterapii, ergoterapii nebo obojí!


Farah
Jitka