Škola papání


Škola papání

Škola papání je pro děti ve věku 6 měsíců až 6 let, které zažívají jednu nebo více následujících obtíží:

  • má potíže s manipulací sousta v ústech, se žvýkáním, s polykáním,
  • odmítá jíst určité druhy nebo textury potravin a odmítá přechod na další "stupeň" jídelního žebříčku (například z kašovité stravy na pevnou),
  • odmítá potraviny určité chuti, barvy, teploty a omezeně zkouší nové potraviny a jídla,
  • je úzkostlivé a podrážené v době jídla,
  • při jídle kašle nebo se dusí,
  • má potíže s přechodem z perkutánní endoskopické gastrostomie (PEGu) nebo sondy na běžnou stravu,
  • během jídla se chová nevhodně (křičí, brečí, utíká od stolu, odhazuje jídlo, usíná).

Škola papání nabízí konzultace, hodnocení a terapii v oblastech obtíží s jídlem. Využívá certifikovaný terapeutický SOS (sekvenčně orálně senzorický) přístup ke krmení vytvořený americkou psycholožkou Kay A. Toomey, PhD. SOS přístup krmení je založen na přirozených vývojových stádiích a aktuálních dovednostech v oblastech krmení. Soustředí se na zvyšování pocitu pohody při jídle pro dítě i jeho rodinu. Dovoluje dítěti zkoumat jídlo ve hravém a klidném prostředí. Pomáhá formovat schopnost interagovat s jídlem a vytvořit si správné návyky krmení.

 
Pro více informací navštivte: www.skolapapani.cz

Seznamte se s Jitkou ! Škola Papání spolupracuje také s externími terapeuty z různých oborů:


Mgr. Lucie BradováPsycholožka

Mgr. Simona Kocourková Nutriční terapeutka