Děti


Děti


Fyzioterapie je určena pro novorozence, mladší i školní děti až po mladistvé do 18 let.

Pomůžeme vám při:

  • obtížích v kontextu předčasného porodu
  • opoždění v motorickém vývoji 
  • neurologických vadách
  • hypermobilitě
  • skolióze a dalších strukturálních deformitách
  • stavy po operacích nebo zraněních
  • plochonoží
  • vadném držení těla

Pro děti diagnostikované konkrétní poruchou je pravidelná fyzioterapie velice důležitá. Je cestou, jak problémy dlouhodobě kompenzovat a vyhnout se tak komplikacím v budoucnu. 

I pro děti bez obtíží, ale aktivně sportující, je terapie vhodná ke sledování optimálního vývoje, edukaci a prevenci zranění.

Zhodnocení optimálního psychomotorického vývoje

Může se vám zdát, že pohybové chování a vývoj vašeho dítěte je odlišný od toho, který znáte u sourozence nebo jiných dětí stejného věku. 

Cílem tohoto vyšetření je zhodnocení, zda se jedná o odchylku, která je třeba řešit terapií, a nabídnutí konkrétních praktických rad a tipů.


Rezervujte si svůj termín nyní!